Zabezpečenie kúpy a predaja pozemkov a nehnuteľností

Poskytujeme profesionálny servis v oblasti kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností. Zabezpečuje kompletný servis so zabezpečením všetkých podkladov a formalít, vypracovanie znaleckých posudkov, poradenskú a konzultačnú činnosť.

Zdieľanie